27 Eki 2017

Kuran Apaçık, Detaylı, Kolay Bir Kitaptır

Apaçık, Detaylı (Ayrıntılı) ve Kolaydır, Din adına tüm hükümleri (Eksiksiz) içerir.
Kendi kendini açıklar ki, Allah'a ortak koşmayalım. Kolaydır, her müslüman dini Kurandan öğrenmelidir. Detaylıdır. Allahın din adına yeterli gördüğü her detayı içerir. Hiç bir eksiği yoktur.

İnanmıyorsanız Aşağıdaki ayetlere bakın!

BAKARA Suresi 99. Ayet: Sana apaçık ayetler indirdik. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkar etmez.



EN'AM Suresi 38. Ayet: Kanatlarıyla uçan kuşlar dahil yeryüzündeki tüm yaratıklar sizin gibi birer toplum. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar (tüm yaratıklar) Rab'lerinin huzuruna toplanacak.

EN'AM Suresi 97. Ayet: Karanın ve denizin karanlıklarında yollarınızı bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz.


EN'AM Suresi 114. Ayet: Allah'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.

EN'AM Suresi 115. Ayet: Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, İşitendir, Bilendir.

KEHF Suresi 54. Ayet: Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

LOKMAN Suresi 27. Ayet: Yeryüzünde bulunan tüm ağaçlar kalem olsa, denizlere yedi deniz eklenerek kullanılsa Allah'ın kelimeleri tükenmez. Allah Üstündür, Bilgedir.

ZÜMER Suresi 27. Ayet: Biz bu Kuran'da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar

RUM Suresi 58. Ayet: Biz bu Kuran'da halka her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen, kafirler, "Siz yanılanlarsınız," diyeceklerdir.

KEHF Suresi 54. Ayet: Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

İSRA Suresi 89. Ayet: Biz bu Kuran'da her türlü örneği verdik, ne var ki halkın çoğunluğu inkarda direniyor.

YUSUF Suresi 111. Ayet: Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.


EN'AM Suresi 119. Ayet: Size ne oluyor ki, üzerinde Allah'ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller haricinde size yasaklananları detayıyla size açıklamış bulunuyor. Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Rabbin sınırı aşanları en iyi bilendir.

EN'AM Suresi 126. Ayet: Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alan bir toplum için ayetleri detayıyla açıklamış bulunuyoruz.

EN'AM Suresi 154. Ayet: Nitekim, en güzel biçimde tamamlanmış, her şeyin detaylı açıklaması, hidayet ve rahmet olarak Musa'ya Kitabı verdik ki Rab'leriyle kavuşmaya inansınlar.

ARAF Suresi 32. Ayet: De ki: "Allah'ın, kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram edebilir?" De ki: "Onlar dünya hayatında inananlar içindir, ahirette ise sadece onlar içindir." Bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle detaylı açıklarız.

ARAF Suresi 52. Ayet: Bilgiyle detaylandırdığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.

YUNUS Suresi 15. Ayet: Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar, "Bundan başka bir Kuran getir, yahut onu değiştir!," derler. De ki: "Onu kendi tarafımdan değiştiremem. Ben yalnız bana vahyedilene uyarım. Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım."

YUNUS Suresi 37. Ayet: Bu Kuran, Allah'tan başkası tarafından düzenlenen bir kitap değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve kitabın (yasaların) detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; evrenlerin Rabbindendir.

HUD Suresi 1. Ayet: A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

YUSUF Suresi 1. Ayet: A.L.R. Bu (harfler), apaçık kitabın mucizeleridir.

YUSUF Suresi 111. Ayet: Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.

RAD Suresi 2. Ayet: Görebileceğiniz bir direk olmadan gökleri yükselten, sonra tüm yönetime egemen olan, güneşi ve ayı buyruk altına alan Allah'tır. Hepsi belli bir süre için akıp gitmektedir. Tüm işleri kontrol eder ve ayetleri detaylı olarak açıklar ki Rabbinizle kavuşma konusunda kuşkunuz kalmasın

HİCİR Suresi 1. Ayet: A.L.R. Bu (harfler) kitabın ve apaçık Kuran'ın mucizesidir.

İSRA Suresi 12. Ayet: Geceyi ve gündüzü iki ayet (delil) kıldık. Rabbinizin nimetlerini arayasınız ve yılların hesabını bilesiniz diye gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetini aydınlık kıldık. Biz her şeyi ayrıntısıyla açıklarız.

MERYEM Suresi 73. Ayet: Kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman inkar edenler inananlara, "Hangimiz daha gönençli ve hangimiz sayısal üstünlüğe sahiptir," derler.

MERYEM Suresi 97. Ayet: Bunu senin dilinle kolaylaştırdık; onunla erdemlileri müjdeleyesin ve inatçı toplumu uyarasın diye.

HAC Suresi 16. Ayet: Böylece, biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Allah dilediğini ve dileyeni doğruya ulaştırır.

HAC Suresi 72. Ayet: Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, inkarcıların yüzünde inkarcılığı okursun. Kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine neredeyse saldıracaklardır. De ki, "Bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Ateş! Allah onu kafirlere vadetmiştir. Nekötü bir sonuçtur!"

NUR Suresi 1. Ayet: Bu, indirerek yasa olarak yayımladığımız bir sure olup öğüt alasınız diye içine apaçık ayetler yerleştirdik.

NUR Suresi 34. Ayet: Size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için bir öğüt indirmiş bulunuyoruz

NUR Suresi 46. Ayet: Apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. Allah dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletir.

NEML Suresi 1. Ayet: TT.S. Bu (harfler) Kuran'ın, apaçık bir kitabın mucizeleridir.

KASAS Suresi 2. Ayet: Bu (harf) ler bu apaçık Kitabın mucizeleridir.

ANKEBUT Suresi 49. Ayet: Gerçekte o, kendilerine bilgi verilmiş olanların göğsünde apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

RUM Suresi 28. Ayet: İşte size kendi içinizden bir örnek veriyor: Emriniz altındaki kimseleri, size verdiğimiz rızıklarda size eşit ortaklar olarak kabul eder misiniz? Birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz? Aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle detaylı açıklarız.

YA-SİN Suresi 69. Ayet: Ona şiir öğretmiş değiliz, zaten ona uygun düşmez. Bu, ancak bir mesaj ve apaçık bir Kuran'dır.

ZÜHRUF Suresi 2. Ayet: Apaçık kitaba andolsun ki,

DUHAN Suresi 2. Ayet: Apaçık olan bu kitaba andolsun.

DUHAN Suresi 58. Ayet: Öğüt alsınlar diye senin dilinle onu kolaylaştırdık.

AHKAF Suresi 7. Ayet: Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, kendilerine gelen gerçeğe karşı çıkanlar, "Bu, açıkça bir büyüdür," dediler.

KAMER Suresi 17. Ayet: Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

KAMER Suresi 22. Ayet: Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

KAMER Suresi 32. Ayet: Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

KAMER Suresi 40. Ayet: Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

HADİD Suresi 9. Ayet: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı şefkatlidir, Rahimdir.

MÜCADELE Suresi 5. Ayet: Allah'a ve elçisine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldıysa öylece alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. İnkarcılar için utandırıcı bir azap vardır.


TALAK Suresi 11. Ayet: Bir elçi indirmiştir. İnanıp erdemli davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okur. Kim Allah'a inanır ve erdemli davranırsa onu içinde ırmaklar akan cennetlere sokar; orada ebedi kalırlar. Allah ona güzel rızık vermiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder