25 Eki 2017

İmanın Şartları

Benim anladığım..

Önce ilgili ayetler:


Bakara 177 "Yüzlerinizi doğu veya batı yönüne çevirmeniz iyilik değil. İyiler o kimseler ki ALLAH'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanırlar; akrabalara, yetimlere, muhtaçlara, yolda kalmışlara, dilencilere ve köleleri özgürlüğe kavuşturmaya seve seve para yardımında bulunurlar; namazı gözetir, zekatı verir, sözleştikleri vakit sözlerinde dururlar; zorluğa, sıkıntıya ve zulme karşı direnirler. İşte doğru olanlar onlardır, erdemli olanlar da onlardır."Bakara 285 "Elçi, Rabbinden kendisine indirilene inandı, inananlar da... Hepsi, ALLAH'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar: 'Elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yapmayız.' Derler ki: 'İşittik ve uyduk. Rabbimiz bizi bağışla; dönüş sanadır.' "


Nisa 136: "İnananlar! ALLAH'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önceden indirdiği kitaplara inanın. Kim ALLAH'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse büsbütün sapıtmış olur."


 1. İmanlı kimseler iyi insanlardır. İyi insan olmak imanın başlıca şartıdır. İyilikte yarışırlar. İyilikte öncüdürler. (Müminun 61) İyiliği savunur, kötülükten men ederler. (Tevbe 112)
 2. Allah'a inanmak. İnananlar en çok Allah'ı sever. Allah anıldığında yürekleri titrer. Rablerine güvenirler. (Bakara 165)(Enfal 2) Sadece Allah'a kulluk ederler. Yalnızca Allah'tan yardım dilerler. (Fatiha 5)(Ali İmran 16)(Secde 16). Allah'ın peşi sıra velileri takip etmezler. (Zümer 3)
 3. Ahiret gününe inanmak
 4. Meleklere inanmak
 5. Kitaba inanmak. (Kuran'a ve daha önce indirdiklerine inanmak). Ayetler okunduğunda inançları artar. (Enfal 2)
 6. Peygamberlere inanmak. Peygamberlerin hiç birisi arasında ayrım yapmamak.
 7. Akrabalara, yetimlere, muhtaçlara, yolda kalmışlara, dilencilere ve köleleri özgürlüğe kavuşturmaya seve seve para yardımında bulunurlar. (Enfal 3)(Secde 16) Bunu yaparken ne savurganlık, ne cimrilik yaparlar. (Furkan 67)
 8. Namazı kılmak (Enfal 3). Namazlarında saygılıdırlar. (Müminun 2) Namazlarını düzenli gözetirler. (Müminun 9)
 9. Zekat vermek
 10. Sözünde durmak. Kendilerine emanet edilene dikkat ederler. (Muminun 8)
 11. Zorluğa, sıkıntıya ve zulme karşı direnmek. 
 12. Onlar ki büyük günahlardan çirkin işlerden kaçınırlar ve kızdıkları zaman bağışlarlar. (Şura 37) Zina'dan kaçınırlar (Müminun 5). Tevbe ederler. (Tevbe 112) Öfkelerini kontrol ederler. (Ali imran 134)
 13. Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar. (Şura 39)
 14. Boş sözlerden yüz çevirirler. İnsanların kusurlarını görmezden gelirler. (Ali İmran 134)(Furkan 72)
 15. Sözü dinlerler en doğrusuna yaparlar. (Zümer 18) İşlerini aralarında danışma ile kararlaştırırlar. (Şura 38)
 16. Anne ve babaya iyi davranırlar. Onlarla güzel konuşurlar. (İsra 23)
 17. Yeryüzünde gösterişsiz yürürler. (Furkan 63)
 18. İnsanları haksız yere öldürmezler.
 19. Yalan tanıklıkta bulunmazlar (Furkan 72)
 20. Başkalarının Allah dışında yalvardıklarına sövme


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder