21 Ara 2017

Bundan sonra hangi hadise iman edeceksiniz?

Kuranda hadis kelimesi dilimize geçtiği şekilde kullanılmıştır. Hadis "söz" demektir. Kuran'ın ayetleri kastedildiğinde olumlu, başka insanların sözleri kastedildiğinde olumsuz manalarda sıklıkla kullanılmıştır. Peygamberimizin özel bir diyaloğu da eşleri arasında paylaşılması yine Hadis kelimesi ile dile getirilmiştir.
İNKAR EDENLER O GÜN HİÇ BİR HADİS GİZLEYEMEZLER
4:42 İnkar edenler ve elçiye karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. Allah'tan hiçbir söz (hadis) gizleyemezler.


AYETLERİ İNKAR EDENLER ALAYLARINI BIRAKIP BAŞKA HADİSE GEÇİNCEYE KADAR ONLARLA OTURMAYIN
4:140 Size kitapta bildirmiştir ki: Allah'ın ayetlerinin inkar edilip alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Allah bütün ikiyüzlüleri ve inkarcıları cehennemde toplayacak.

6:68 Ayet ve mucizelerimizle alay edenleri gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra böyle zalim kimselerle birlikte oturma.ALLAH YOLUNDAN SAPTIRMAK İÇİN TEMELSİZ HADİSE SARILIRLAR
31:6 İnsanlardan bazısı var ki, halkı bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu hafife almak için temelsiz hadislere sarılırlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

31:7 Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman, sanki onu hiç işitmemiş gibi, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklenerek ardını döner.


52:34 Doğru sözlüler iseler bunun benzeri (Kuran'ın Benzeri) bir hadis getirsinler.

66:3 Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir hadis söylemişti. Eşi bunu yayınca, Allah onu bundan haberdar kıldı. Ona durumun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber konuyu eşine açınca eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Herşeyi Bilen ve herşeyden Haberdar olan bana bildirdi," diye cevapladı.

KURAN AYETLERİNİ (HADİSLERİNİ) ANLAMIYORLAR

4:78 Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde bile olsanız ölüm sizi yakalar. Başlarına iyi bir şey gelse, "Bu Allah tarafındandır," derler. Kendilerine bir kötülük dokunsa, "Bu senin tarafındandır," derler. De ki, "Hepsi Allah tarafındandır." Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir hadis (Kuranın Ayetini) anlamıyorlar!

ALLAH'TAN DAHA DOĞRU HADİSİ KİM SÖYLEYEBİLİR
4:87 Allah: O'ndan başka tanrı yoktur. Gerçekleşmesi mutlak olan diriliş gününde sizleri bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü (hadisli) kim olabilir?

BUNDAN SONRA HANGİ HADİSE İNANACAKSINIZ
7:185 Göklerin ve yerin egemenliğine ve Allah'ın yarattığı şeylere bakmazlar mı? Son anlarının yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmezler mi? Bundan sonra artık hangi hadise (söze) inanırlar?

39:23 Allah en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Rab'lerini sayanların derileri ondan dolayı ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın mesajına karşı yumuşar. Bu, Allah'ın yol göstermesidir; dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. Allah'ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz


ALLAH'IN AYETLERİNDEN BAŞKA HANGİ HADİSE İNANIYORSUNUZ?
45:6 Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?

68:44 Bu hadisi (sözü) yalanlayanla Beni başbaşa bırak. Onları, bilmedikleri yerden yavaş yavaş yaklaştıracağız.

77:50 Artık bundan sonra hangi hadise (söze) inanırlar?

KURAN UYDURMA BİR HADİS DEĞİLDİR
12:111 Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.

İNSANLARDAN VE CİNLERDEN ŞEYTANLAR ALLAH ADINA HADİS UYDURDULAR
3:78 Onların bazısı, kitapta olmayanı kitaptan sanasınız diye dillerini bükerek kitaba benzetmeye çalışır ve Allah katından olmadığı halde, "Bu Allah katındandır," derler. Bile bile, Allah adına yalan söylerler.

8:93 Allah adına yalan uydurandan ve kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, "Bana vahyediliyor," diyenden ve " Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim," diyenden daha zalim kim olabilir! Can çekişmesi anında zalimleri bir görsen! Melekler, ellerini uzatmıştır: "Canınızı verin! Allah hakkında gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerini (vahyini ve mucizelerini) kibir ve gururla karşılamanızdan dolayı bugün utanç verici azapla cezalandırılacaksınız. "

8:112 Böylece, her peygambere insanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman kıldık. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözleri vahyederler. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiralara aldırma.

10:59 De ki, "Allah'ın size indirdiği rızıkların bir kısmını helal, bir kısmını da haram ettiğinizi görmez misiniz?" De ki, "Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?"

11:18 Uydurmaları Allah'a yakıştırandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rab'lerinin huzuruna çıkarılır ve tanıklar: "İşte Rab'leri hakkında yalan uyduranlar bunlardır," diyecekler. Allah'ın laneti zalimleredir.

23:53 Fakat, onlar islerini çesitli kitaplara ayirdilar. Her grup kendi yaninda bulunandan hosnut...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder