21 Ara 2017

Muaviye ve Ebu Hureyre

Pek çoğumuz bilmez ama, Muaviye 5. Halifedir. Ebu Süfyan'ın oğludur. Ebu Süfyan, cahiliye döneminde Mekke'nin en ileri gelenlerinden biri ve en zenginlerindendi. Mekke fethinden bir gün önce, karısı ve oğlu Muaviye ile birlikte Müslüman olduğunu bildirmiştir. Karısı Hind, Hz Hamza (Peygamberimizin amcası, aslan avcısı, yürekli, cesur, güçlü insan)'nın katilidir. Bir köleye azmettirerek Mızrakla Hz Hamza'yı savaş alanında öldürtmüş. Sonra da iç organlarından en büyüğünü ağzıyla (Karaciğerini) parçalayıp, toprağa atmıştır. Muaviye Hz Alinin katilinin azmettiricisidir. Muaviye'nen zehir doktorunun hazırladığı zehirli hançerle Hz Ali öldürülmüştür. Muaviye aynı zamanda Hz Hüseyin'i de öldürtmüştür. Hz Hasan'ı ise Muaviye'nin oğlu Yezid öldürmüştür. Yezid, Kabeyi ateşli mancılıkla üç gün topa tutmuştur. Kuzenleri Marvan ise Kabeyi yerle bir etmiş, Mescidi Aksa yı Kabeye alternatif olarak yaptırmıştır. Kurandaki Mescidi Aksa ile alakası olmayan bu cami Peygamberimizden yıllar sonra yapılmıştır.


1-Muaviye Ehli Sünnet'i Kurdu. Hz Ali ile savaşırken Kuran Ayetlerini Mızrağa sapyalan Muaviyeyi takip edenler cennete gidecekmiş! Muaviyenin kendi kendine uydurduğu hadis!

4742 - Hz. Muaviye radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir gün aramızda doğrulup buyurdular ki:
"Haberiniz olsun! Sizden önce Ehl-i kitap, yetmişiki millete (dine) bölündüler. Bu ümmet ise yetmişüç fırkaya bölünecek. Bunlardan yetmişikisi ateşte, sadece biri cennettedir. Bu da Ehl-i Sünnet ve'l cemaattir."
Ebu Davud, Sünnet 1, (4597).

2-Muaviye'nin Kurduğu Dinde "Haram Yemek ve Öldürmek" Serbest

4755 - Abdurrahman İbnu Abdi'l-ka'be anlatıyor: "Mescide girmiştim. Abdullah İbnu Amr İbni'l-As radıyallahu anhüma'yı gördüm: Ka'be'nin gölgesinde oturuyordu. Ka'be'nin gölgesinde birçok kimse ona müteveccih olarak oturmuştu. Ben de ona doğru oturdum. Şunu anlattı:
"Bir seferde Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'la beraberdik. Bir yerde konakladık. Kimimiz çadırını tamir ediyor, kimimiz yerini düzlüyor, kimimiz hayvanlarını güdüyordu. Derken Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın münadisi seslendi: "es-Salâtu câmi'a: "Haydin namaza!" Resûlullah'a gittik, yanında toplandık.
"Benden önce her peygamber, ümmeti için hayır bildiği şeyi onlara öğretmekle mükellef idi. Onlar için şer bildiği şeyden de onları inzar etmesi (korkutması) gerekli idi. Bilesiniz, şu ümmetinizin afiyeti önce gelenler hakkında kesin kılınmıştır. Sonrakiler belaya ve kötü addedeceğiniz bir kısım hallere maruz kalacaklardır. Birbirini takip eden fitneler gelecek. Mü'min: "Bu fitne helâkimdir" diyecek. Sonra bu kalkacak, başka bir fitne gelecek. "Helakim işte bundan, işte bundan" diyecek. Öyleyse, kim ateşten uzak kalmayı ve cennete girmeyi dilerse, Allah'a ve ahiret gününe inanır olduğu halde ölümü karşılasın. İnsanlara, onların kendisine nasıl muamele etmelerini dilerse öyle muamelede bulunsun. Kim bir imama biat edip, samimiyetle sadakat sözü vermiş ise, elinden geldikçe ona itaat etsin. Bir başkası gelip, önceki ile münâzaaya girişecek olursan sonradan çıkanın boynunu uçurun."
Ravi (Abdurrahman) der ki: "Abdullah İbnu Amr'a yanaştım ve: "Allah aşkına söyle. Bu anlattıklarını bizzat kendin Resûlullah aleyhissalâm'dan işittin mi?" dedim. Sorum üzerine eliyle kulak ve kalbini tutarak:
"Evet kulaklarım işitti, kalbim de belledi" dedi. Ben:
"Ama, amcaoğlun Muaviye, bize mallarımızı aramızda batıl bir şekilde yememizi, birbirimizi öldürmemizi emrediyor. Hâlbuki Allah Teâlâ Hazretleri (mealen): "Ey iman edenler! Birbirinizin malını haram şekilde yemeyin; ancak karşılıklı rıza ile yaptığınız ticaret başkadır. Birbirinizi ve kendinizi öldürmeyin. Canlarınızı da boşu boşuna tehlikeye atmayın. Şüphesiz ki Allah size merhametlidir" (Nisa 29) buyuruyor" dedim. Biraz sustu sonra:
"Allah'a itaatte ona itaat et, Allah'a isyanda ona isyan et!" dedi."
Müslim, İmaret 46, (1844); Nesai, Bey'at 25, (7, 153); Ebu Davud, Fiten 1, (4248); İbnu Mace, Fiten 9, (3956).

3-Muaviye Hz Ali'yi Öldürttürken Sonra 100 Yıl boyunca her ehli sünnet Camii'nden Hz Ali'ye Beddua okunmuştur. Ömer Abdulaziz buna son verdiğinde "Dinimize Bidad Sokuyorsun denmiştir O'na.

1411 - Sâid İbnu Cübeyr anlatıyor: "Ben, İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ ile Arafat'ta beraberdim. Bir ara bana: "Niye halkın telbiyesini işitmiyorum?" diye sordu, ben kendisine:
"Muâviye radıyallahu anh'den korkuyorlar!" dedim. Bunun üzerine:
"Lebbeyk Allahümme lebbeyk, bu insanlar Ali'ye buğzları sebebiyle sünneti terketmişler!" diyerek çadırından çıktı."
Nesâî, Hacc 197 (5, 253).


Muaviye Mekke Fethedilmeden son gece Müslüman olduğunu söylemiştir. Peygamberimizle Sadece 2 yıl görmüştür. Rivayete göre peygamberimiz defalarca çağırdığı halde gelmemiştir.

Tirmizi, Menakib, (3842). 
"Muaviye'ye git! Onu bana cagir!" dedi. (Ben derhal gittim ve) geldim: 
"O yemek yiyor!" dedim. "Resulullah aleyhissalatu vesselam, tekrar: 
"Git Muaviye'yi bana cagir!" emrettiler. (Ben (yine gidip) dondum ve: 
"O yemek yiyor!" dedim. Resulullah tekrar: 
"Git! Muaviye'yi bana cagir!" emrettiler. Benn yine gidip geldim ve: 
"O yemek yiyor!" dedim. Bunun uzerine: "Allah onun karnini doyurmasin!" buyurdular." 

4-Allah Kullarını Muaviye ile hidayete erdirecekmiş! 4444 - Ebu Idris el-Havlani anlatiyor: "Omer Ibnu'l-Hattab radiyallahu anh, Umeyr Ibnu Sa'd'i Humus valiliginden azledince yerine Hz. Muaviye radiyallahu anh'i tayin etti. Halk: 
"Umeyr'i azledip Muaviye'yi mi tayin etti?" diye mirildandi. Umeyr radiyallahu anh: 
"Muaviye'yi hayirla yadedin. Zira ben "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in: "Allah'im, onunla (insanlara) hidayetini ulastir!" dedigini duydum!" dedi." 

Tirmizi, Menakib, (3842). 


4446 - Abdurrahman Ibnu Ebi Umeyre radiyallahu anh -ki "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in Ashabindan idi- Resulullah'in Muaviye icin soyle dua ettigini rivayet etmektedir: "Allahim, onu hidayet edici ve hidayeti bulmus kil ve onunla (insanlara) hidayet ver." 

5-Hureyre'nin Uydurdukları..

Ebu Hureyre rivayet eder ki: “Allah’ın Resulü Muaviye’ye bir ok verdi ve şöyle dedi: ‘Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla.’”

İbni Kesir, El Bidaye Ve’n Nihaye


Ebu Hureyre’den yine şu hadis rivayet edilmiştir: “Allah’ın Resulü şunu derken duydum: ‘Allah, vahyini üç kişiye emanet etti: Ben, Cebrail ve Muaviye.’”

İbni Kesir, El Bidaye Ve’n Nihaye

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder