12 Oca 2018

Kuran


HER ELÇİYE HALKININ DİLİNDE KİTAP İNDİRİLDİ Kİ AYETLERİ BİLDİREBİLSİN
14:4 Biz her elçiyi ancak halkının diliyle göndeririz ki onlara bildirebilsin. Allah dileyeni/dilediğini saptırır, dileyeni/dilediğini de doğruya ulaştırır. O, Güçlüdür, Bilgedir.

RESÜLE KURAN İLE ÖĞÜT VER DENİLDİ
45:45 Biz onların ne konuştuğunu iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Uyarılarımdan korkanlara sen bu Kuran ile öğüt ver.RESÜL KURAN İLE ÖĞÜT VERDİ, SADECE KURANI BİLDİRDİ (GİZLEMEDİ)
40:2  O ki, ümmilerin arasından, kendilerinden olan bir elçi göndermiştir ki onlara O'nun ayetlerini okuyor, onları temizliyor ve onlara kitabı ve bilgeliği öğretiyor. Bundan önce onlar apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı

28:59 Rabbin, toplumların merkezine, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe onları yok etmez. Biz, halkı zalim olmayan toplumları asla yok etmeyiz.

3:101 Allah'ın ayetleri size okunduğu ve O'nun elçisi aranızda olduğu halde nasıl olur da inkar edersiniz? Kim Allah'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir.

45:8 Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işittikten sonra, sanki onları hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayarak direniyor. Onu acı bir cezayla müjdele.

17:45 Kuran okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanlar arasına görülmez bir engel yerleştiririz
17:46 Ve onu anlamalarını engellemek için kalplerine kabuklar, kulaklarına da ağırlık koyarız. Rabbini yalnızca Kuran'da andığın zaman nefretle geriye dönerler
17:47 Seni dinlerlerken nasıl işittiklerini ve kendi aralarında konuşurlarken zalimlerin, "Siz sadece büyülenmiş bir adamı izliyorsunuz," dediklerini iyi biliyoruz.

19:73 Kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman inkar edenler inananlara, "Hangimiz daha gönençli ve hangimiz sayısal üstünlüğe sahiptir," derler.

16:44  Belgeler ve kitaplarla... Sana bu mesajı indirdik ki, kendilerine indirileni halka açıklayasın (bildiresin) ve onlar da düşünsünler.
16:64 Sana bu kitabı indirdik ki, anlaşmazlığa düştükleri konuları kendilerine bildiresin. Bu kitap, inanan bir topluluk için bir yol göstericidir, bir rahmettir.

3:187 ALLAH kendilerine kitap verilenlerden, 'Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemiyeceksiniz,' diye söz almıştı. Fakat onlar, onu arkalarına atıp az bir fiyata sattılar. Ne kötü bir alış veriş! (Nahl 44 ü genelde saptırırlar. Tefsir edesin, yorumlayasın diye. Ama aslında aynı kelime Aliimran 187 de gizlemeyesin, açıklayasın diye geçer.)

6:130 Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? "Kendimize karşı tanığız," dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkarcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler.


KURAN'DAN ÖĞÜT ALMAMIZ BİZDEN BEKLENİYOR
6:155 Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız.
6:156 Artık, "Bizden önceki iki gruba kitap verildi; biz ise onların öğretilerinden habersizdik," diyemezsiniz.
6:157 Yahut, "Bize de kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk," da diyemezsiniz. Size Rabbinizden bir delil (beyyine), bir hidayet ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

54:17-22-32-40 Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

KURAN HERŞEYİ AÇIKLAR, DETAYLIDIR,  YOL GÖSTERİR
16:89 Her topluluk içinden, kendilerine karşı bir tanık gönderdiğimiz, şunlara karşı da seni tanık olarak getirdiğimiz gün... Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve müslümanlara bir müjde olarak indirdik.

11:1 A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.
11:2 Ki Allah'tan başkasına tapmayasınız. Kuşkusuz ben, O'ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.

25:33 Onların sana yönelttikleri her teze karşı, biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı (AHSENA TEFSİRA) getiririz.

KURAN EN İYİ YOLA ULAŞTIRIR
17:9 Bu Kuran en iyi yola ulaştırır ve erdemli davranan müminleri büyük bir ödülle müjdeler.

57:9 Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı şefkatlidir, Rahimdir.

AHİRETTE KURANDAN SORULACAĞIZ
43:43 Sana vahyedilene sarıl; çünkü sen doğru yoldasın.
43:44 Bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan sorulacaksınız.

MESAJDAN (KURANDAN YÜZ ÇEVİRENLER ASLINDA AHİRETE İNANMAZLAR
74:48 Aracıların şefaati onlara bir yarar sağlamaz.
74:49 Öyleyse neden bu mesajdan yüz çeviriyorlar?
74:50 Ürkmüş zebralar gibi,
74:51 Aslandan kaçan...
74:52 Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.
74:53 Doğrusu, onlar ahiretten korkmuyor.
74:54 Doğrusu, bu bir öğüttür.
74:55 Dileyen ondan öğüt alır.
74:56 Allah dilemezse onlar öğüt alamazlar. O, erdemli davranmanın kaynağıdır; bağışlamanın kaynağıdır.

PEYGAMBERİMİZİN AHİRETTE BİRİCİK ŞİKAYETİ "KURANI TERK TERK ETMEMİZ" OLACAK
25:24 O gün cennet halkının kalacağı yer çok daha iyi olup daha güzel haberler işiteceklerdir.
25:25 Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,
25:26 İşte o gün, yönetim tümüyle ve mutlak olarak Rahman'ındır. İnkarcılar için zor bir gün olacaktır.
25:27 O gün zalim kimse (üzüntüden) elini ısırıp şöyle der: "Keşke, elçi ile birlikte aynı yolu tutsaydım."
25:28 "Vay bana, keşke falancayı arkadaş edinmeseydim."
25:29 "Beni, bana ulaşan mesajdan saptırdı. Gerçekten, şeytan insanı yarı yolda bırakır."
25:30 Elçi de, "Rabbim, halkım Kuran'ı terketti," der.
25:31 Biz ayrıca her peygambere suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

TEVRAT'DA YETERLİYDİ VE HERŞEYİ AÇIKLIYORDU. AMA YAHUDİLER TEVRADI DEĞİL, SÖZLÜ TEVRATLA HÜKÜM VERDİ. (MUSA PEYGAMBERİN HADİSLERİYLE)
6:154 Nitekim, en güzel biçimde tamamlanmış, her şeyin detaylı açıklaması, hidayet ve rahmet olarak Musa'ya Kitabı verdik ki Rab'leriyle kavuşmaya inansınlar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder