16 Kas 2020

Kuran'a göre Peygamberimizin geleceği İncil ve Tevrat'da müjdelenmiş olmalı..

Araf 157: Nitekim onlar (vakti gelince) yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiyi, o ümmi (Tevrat ve İncil okumamış) peygamberi izlerler. (O peygamber), onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; onlara güzel şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılar; üzerlerindeki ağırlıkları ve onlara vurulan prangaları kaldırıp atar. Ona inananlar, ona saygı duyanlar, ona yardım edenler, kendisiyle birlikte indirilen ışığı izleyenler başarıya ulaşanlardır.

Rad 43: İnkar edenler, "Sen bir elçi değilsin!," diyorlar. De ki, "Allah ve kitabın bilgisine sahip olanlar benimle sizin aranızda şahit olarak yeter."

Saff 6: Hani İsa, halkına: "Ey İsrail oğulları, ben, size gönderilmiş Allah'ın bir elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı onaylayıcı ve benden sonra gelecek ve ismi daha çok övülen bir elçiyi müjdeliyorum." Sonra kendilerine apaçık delilleri gösterdiğinde, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler.

Peki, bunun izlerini Kutsal Kitap'ta görebiliyor muyuz?

Önce İncil'e göz atalım.

Yuhanna 15:26 "Babadan size göndereceğim Teselli edici, Babadan çıkan hakikat Ruhu, geldiği zaman, benim için o şahadet edecektir. 27 Siz de şahadet edersiniz, çünkü başlangıçtan beri benimle berabersiniz."

Yuhanna 16:7 "Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır, çünkü gitmezsem, Teselli edici size gelmez; fakat gidersem, onu size gönderirim. 8 Ve o geldiği zaman, günah için, salâh için, ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir; 9 günah için, çünkü bana iman etmezler; 10 salâh için, çünkü Babama gidiyorum, ve artık beni görmezsiniz; 11 ve hüküm için, çünkü bu dünyanın reisine hükmedilmiştir. 12 Size söyleyecek daha çok şeylerim var; fakat şimdi dayanamazsınız. 13 Fakat o, hakikat Ruhu, gelince, size her hakikate yol gösterecek; zira kendiliğinden söylemiyecektir; fakat her ne işitirse, söyleyecek; ve gelecek şeyleri size bildirecektir."

İncil Yuhanna bölümüne göre, kendiliğinden konuşmayan bir elçi gelecektir İsa Peygamberden sonra. Bu ayet size şunu hatırlattı mı? Necm Suresi'nden: 53:3 Ne de kendi kişisel arzusundan konuşmaktadır. 53:4 O (Kuran) ancak ve ancak bildirilen bir vahiydir. Tevrat'ta işaret var mı? Peki... Tesniye 18:18 "Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım; ve sözlerimi onun ağzına koyacağım, ve ona emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek." Tevratı okuyanlar bilirler. İbrahim Peygamberin oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup... Yakup Allah'ın emriyle İSRAİL olarak değiştirilir. Tüm İsrailliler de İsrail oğullarıdır. Hatta İsa Peygamberin soyu bile buraya dayanır. Bu soya kardeş olan soy İSMAİL PEYGAMBERİN soyudur. Kardeşlerinden diye kastedilen kişinin İSMAİL SOYUNDAN GELMESİ beklenmelidir. İsmail peygamber Mekke'de Kabeyi yükseltmiştir. Muhammed Peygamberin soyu da İsmail Peygamber'e dayanır. Not 1: İncilde geçen Baba, Rab manasındadır. Tüm insanlar için Rabdir, Babadır. İnsanlar da Rabbin kulları (çocukları)dır. Bu, haşa fiziksel çocuk manasında kullanılmamıştır. İsa Peygamber özelinde de kullanılmamıştır. Bu bir metafordur. Rab/Kul metaforu gibi. Rahim (Anne karnında bebeği taşıyan yapı) da Allah'ın adlarından biridir. Hepsi Kuluna karşı MERHAMETLİ OLAN RAB için kullanılır. Bu metafor sonradan İSA PEYGAMBERİ TANRILAŞTIRMAK İÇİN kullanılmıştır. Ama İncili okuyanlar bilir, oğulluk İsa Peygamber özelinde değildir. Tabi, İncil mealleri de nasibini bundan almıştır. Not 2: Kur'an'da isim verilmemesine rağmen, geleneğin kurban olarak seçilen oğlun İsmail olarak anlatmasının bence nedeni Peygamberimizi üstün tutma isteği. Kur'an'da isim verilmez, Tevrat'ta açıkça İshak der.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder