16 Kas 2020

Kuran'a göre Peygamberimizin geleceği İncil ve Tevrat'da müjdelenmiş olmalı..


ARAF, 157 Nitekim onlar (vakti gelince) yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiyi, o ümmi (Tevrat ve İncil okumamış) peygamberi izlerler. (O peygamber) onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; onlara güzel şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılar; üzerlerindeki ağırlıkları ve onlara vurulan prangaları kaldırıp atar. Ona inananlar, ona saygı duyanlar, ona yardım edenler, kendisiyle birlikte indirilen ışığı izleyenler başarıya ulaşanlardır.
RAD, 43 İnkar edenler, "Sen bir elçi değilsin!," diyorlar. De ki, "Allah ve kitabın bilgisine sahip olanlar benimle sizin aranızda şahit olarak yeter."
SAFF, 6 Hani İsa, halkına: "Ey İsrail oğulları, ben, size gönderilmiş Allah'ın bir elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı onaylayıcı ve benden sonra gelecek ve ismi daha çok övülen bir elçiyi müjdeliyorum." Sonra kendilerine apaçık delilleri gösterdiğinde, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler.
Peki bunun izlerini Kutsal Kitapta görebiliyor muyuz?
Önce İncil'e göz atalım.
Yuhanna 15: 26 Babadan size göndereceğim Tesellici, Babadan çıkan hakikat Ruhu, geldiği zaman, benim için o şehadet edecektir. 27 Siz de şehadet edersiniz, çünkü başlangıçtan benimle berabersiniz.
Yuhanna 16:7 Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır, çünkü gitmezsem, Tesellici size gelmez; fakat gidersem, onu size gönderirim. 8 Ve o geldiği zaman, günah için, salâh için, ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir; 9 günah için, çünkü bana iman etmezler; 10 salâh için, çünkü Babama gidiyorum, ve artık beni görmezsiniz; 11 ve hüküm için, çünkü bu dünyanın reisine hükmedilmiştir. 12 Size söyleyecek daha çok şeylerim var; fakat şimdi dayanamazsınız. 13 Fakat o, hakikat Ruhu, gelince, size her hakikate yol gösterecek; zira kendiliğinden söylemiyecektir; fakat her ne işitirse, söyleyecek; ve gelecek şeyleri size bildirecektir.
İNCİL YUHANNA bölümüne göre kendiliğinden konuşmayan bir elçi gelecektir İsa Peygamberden sonra. Bu ayet size şunu hatırlattı mı? Necm Süresinden:
53:3 Ne de kendi kişisel arzusundan konuşmaktadır.
53:4 O (Kuran) ancak ve ancak bildilen bir vahiydir.
Tevrat'ta işaret var mı Peki..
Tesniye 18:18 Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım; ve sözlerimi onun ağzına koyacağım, ve ona emredeceğim her şeyi onlara söyliyecek.
Tevratı okuyanlar bilirler. İbrahim Peygamberin Oğlu İshak, İshakın Oğlu Yakup.. Yakup Allahın emri ile İSRAİL olarak değiştirilir. Tüm israilliler de İsrail oğullarıdır. Hatta İsa Peygamberin soyu bile buraya dayanır.
Bu soya kardeş olan soy İSMAİL PEYGAMBERİN soyudur. Kardeşlerinden diye kastedilen kişinin İSMAİL SOYUNDAN GELMESİ beklenmelidir. İsmail peygamber Mekke'de Kabeyi yükseltmiştir. Muhammed Peygamberin soyu da İsmail Peygamber'e dayanır.
Not 1: İncilde geçen Baba, Rab manasındadır. Tüm insanlar için Rabdir, Babadır. İnsanlar da Rabbin, Kulları (çocuklarıdır). Bu haşa fiziksel çocuk manasında kullanılmamıştır. İsa Peygamber özelinde de kullanılmamıştır. Bu bir metafor. Rab/Kul metaforu gibi. Rahim (Anne karnında bebeği taşıyan yapı) da Allahın adlarından biridir. Hepsi Kuluna karşı MERHAMETLİ OLAN RAB için kullanılır. Bu metaforu sonradan İSA PEYGAMBERİ TANRILAŞTIRMAK İÇİN kullanmışlardır. Ama incili okuyanlar bilir, oğulluk isa peygamber özelinde değildir. Tabi incil mealleri de nasibini bundan almıştır.
Not 2: Kuranda isim verilmemesine rağmen, geleneğin Kurban olarak seçilen oğlun İsmail olarak anlatmasının bence nedeni Peygamberimizi üstün tutma isteği. Kuranda isim vermez, Tevratta açıkça İshak der.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder